מועדון הכדורסל מכבי הוד השרון

קולעים מהלב!

קטסל א' "תפוח"

מאמן: אורי מזרחי | מחוז: הרצליה א' (567)