מועדון הכדורסל מכבי הוד השרון

קולעים מהלב!

קטסל ב' "תאנה"

מאמן:  | מחוז: רעננה ב' (660)