מועדון הכדורסל מכבי הוד השרון

קולעים מהלב!

קטסל ב' "תאנה"

מאמן: שקד שיף  | מחוז: רעננה ב' (660)