מועדון הכדורסל מכבי הוד השרון

קולעים מהלב!

קטסל ב' "תמר"

מאמן: רפי אשכנזי | מחוז: רעננה א' (659)